Tištěná topná tělesa

Tištěná topná tělesa jsou vhodná pro kontaktní ohřev rovinných ploch, případně tekutin přes rovinnou stěnu. Novinkou v sortimentu je tištěné topné těleso na trubce, které je možné využít v aplikacích vyžadujících ohřev proudící kapaliny.

Výhody ohřevu tištěným topným tělesem proti jiným způsobům ohřevu

Tištěná topná tělesa

Hlavní oblast použití

Technologie výroby tištěných topných těles

Technologie výroby tištěných topných těles (dále TTT) je zcela odlišná od výroby klasických trubkových topných těles. Těleso se skládá z nerezové destičky, na kterou se nanese potřebná tloušťka izolační glazury (splňující podmínku elektrické pevnosti), na ni pak vlastní topný článek, následuje kontaktní a propojovací vrstva a všechny tyto vrstvy se nakonec překryjí vrchní vrstvou glazury (sloužící jako ochrana proti mechanickému poškození, nesplňuje podmínku elektrické pevnosti). Jednotlivé vrstvy se nanášejí sítotiskem a každá vrstva se vysouší a vypaluje. Během celého procesu je nezbytné dodržet maximální ochranu před nečistotami. Z tohoto důvodu se výroba provádí v klimatizovaných prostorách s vysokou třídou čistoty. Ke slavnostnímu otevření nové haly na výrobu tištěných topných těles došlo v září 2014.

Rychlý náběh teplot

Takto precizně vyrobená topná tělesa se vyznačují rychlým náběhem teplot, minimální tepelnou setrvačností a minimálním kolísáním teploty. Vysoká účinnost 70-95% je odvislá od způsobu užití těles pro přímý nebo nepřímý ohřev.


Použité nerezové materiály

Technologie výroby TTT Backer Elektro CZ je zavedena pro použití nerezových podložek z oceli standardu 17 040 (AISI430, DIN 1.4016), 17 240 (AISI 304, DIN 1.4301), 17 158 (AISI 444, DIN 1.4521) a Titan Grade 2 (DIN 3.7035). Podložky (plocha pro tisk) musí být rovinné, přitom mohou být plošně tvarové a mít předem připravené otvory.


PTC efekt

TTT mají znatelný tzv. PTC efekt (s rostoucí teplotou tělesa vzrůstá jeho odpor, tzn. klesá jejich příkon), který je pro řadu aplikací výhodný. Vzhledem k této vlastnosti je výstupním parametrem těchto těles odpor za studena a napětí, na které je těleso navrženo.


Zajistíme nové řešení od dokumentace po výrobu

Ve většině případů je řešení ohřevů realizováno použitím standardně vyráběných TTT. V případě, že ohřev dané aplikace vyžaduje zcela nové řešení TTT, je Backer Elektro CZ připraven zajistit vývoj, zpracování dokumentace a následnou výrobu. Máte-li dotazy, zašlete je prosím na uvedený e-mail ttt@backer-elektro.cz, obratem vám odpovíme.